Mantorp Hus arbete med hållbarhet

Hållbarhet

Vi bygger för en hållbar utveckling

Mantorp Hus värnar om miljön

På Mantorp Hus strävar vi efter att göra smarta miljöval i vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med förbättring och utveckling av våra hus och verksamhet där vi alltid tar hänsyn till kvalitet, miljö och hållbarhet.

Mantorp Hus bygger ditt hus i lösvirke som är skogsbrukscertifierat enligt PEFC. Trä är en förnybarbar resurs, är återvinningsbart och har den lägsta energiförbrukningen av alla byggnadsmaterial. Dessutom samarbetar vi bara med materialtillverkare och leverantörer i närområdet för att optimera och minimera antalet transporter.

Samtidigt är våra hus byggda för att möta höga energikrav, vilket påverkar både ekonomi och komfort. När du flyttar in i ditt nya hem uppfyller huset redan morgondagens energikrav. 

Grön skog som byggnadsmaterial

Hållbara material

Användning av trä som byggnadsmaterial är ett utmärkt val ur ett miljöperspektiv, både för oss som tillverkade och dig som kund. Trä är en förnybar resurs, är återvinnbart och har den lägsta energiförbrukningen av alla byggnadsmaterial. Det är även ett koldioxidneutralt material vilket innebär att det inte bidrar något till växthuseffekten.

Trä som husmaterial är ett säkert val när det kommer till brandsäkerhet. Det ställs idag samma krav på trähus och trästommar som för övriga husmaterial. Trä brinner på ett kontrollerat sätt och även under en brand behåller trä sin bärkraft under en lång tid.

Ett hem med trästomme upplevs ofta som tystare och ger en varm och ombonad känsla, vilket ett sten eller betonghus kan sakna.

Energisnåla hus

Att tillverka hus med en låg energiförbrukning har blivit allt mer viktigt idag, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det tycker vi på Mantorp Hus är en självklarhet.

Alla våra hus är välisolerade och täta vilket är viktigt för att hålla nere energiförbrukningen. För att hela klimatskalet ska få en hög prestanda besitter våra väggar och fönster mycket låga U-värden. När ett hus är färdigställt så provtrycks det för att säkerställa att det uppnår våra högt ställda krav. Det gör att våra hus uppfyller dagens och morgondagens energikrav redan nu. 

På så sätt kan vi erbjuda dig en hög boendestandard med låg energiförbrukning i samtliga av våra husmodeller.