Klassiska hus

Vi har valt att sätta en modern touch på våra klassiska hus och dess arkitektur. Husmodellerna bibehåller den klassiska svenska husstilen med symmetriska former på in- och utsida för en tydlig rumindelning och användning av träpanel som fasad, samt sadeltak som taktyp.

Klassisk arkitektur - Med en mix av modern touch

Vår klassiska stil passar dig som vill ha den hederliga svenska husdesignen exteriört och samtligt vill ha en modernisering av husets insida. För oss innebär en modern touch en smart och öppen planlösning mellan husets sociala ytor, samtidigt som huset bibehåller sin tydliga symmetriska husindelning.

Det innebär också att husen har ett fokus på funktionella och innovativa lösningar för att möta morgondagens krav och livsstil. Utmärkta husegenskaper är något som vi håller högt och det är inget undantag när det kommer till våra klassiska hus. Allt för att det ska skapa välmående för dig och din familj.

Hittar du ingen klassisk husmodell som riktigt faller dig i smaken? Du kan tillsammans med vår husarkitekt rita och designa ditt eget hus i klassisk stil efter önskad tycke och smak.

Ljust vardagsrum med tort fönsterparti

Våra klassiska husmodeller

Klassiskt enplanshus i vinkel, minimalistisk och sadeltak
Minimalistiskt enplanshus, T-hus och sadeltak

Har du några funderingar kring våra klassiska hus?